Tydzień Odpowiedzialnego Raportowania 2015

Metryka praktyki

Firma: CSRinfo,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2015

Tydzień Odpowiedzialnego Raportowania 2015 tworzony był w partnerstwie CSRinfo z firmami ArcelorMittal Poland, DB Schenker Logistics, Farm Frites Poland, Kompania Piwowarska, PZU oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów. Umożliwił on wszystkim, którzy są zainteresowani praktycznym wymiarem raportowania CSR, poznanie jego zasad i dobrych praktyk w różnych branżach, spółce notowanej na giełdzie, jak i w średniej wielkości firmie. W ramach projektu zorganizowano 5 bezpłatnych, interaktywnych seminariów w 5 miastach Polski – w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu.