Tydzień LIVE POSITIVELY (Live Positively Week) – Coca-Cola Poland Services

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola Poland Services,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2010

Tydzień LIVE POSITIVELY jest inicjatywą europejską realizowaną od 2009 roku. Celem programu jest zapoznanie pracowników ze strategią CSR firmy, przybliżenie jej założeń – aby stała się dla nich zrozumiała oraz zachęcenie do aktywnego realizowania w codziennym życiu działań zgodnych z tą strategią.

Live Positively koncentruje się na 7 obszarach: roli napojów w diecie, aktywnym trybie życia, zarządzaniu energią i ochronie klimatu, społeczności, opakowaniach i recyclingu, ochronie zasobów wodnych oraz miejscu pracy. Tematem przewodnim każdego z Tygodni LIVE POSITIVELY jest jeden z powyższych obszarów. W 2010 roku poszczególne kraje same mogły wybierać temat lub tematy ważne dla danego rynku.

Firma w Polsce skupiła się na następujących obszarach:

  • aktywnym trybie życia – organizując sesję treningową z trenerem z Centrum Fitness,
  • na ochronie środowiska naturalnego – organizując Akademię Środowiskową, której celem było uzmysłowienie zagrożeń dla środowiska oraz pokazanie działań firmy w obszarze ochrony zasobów wodnych, zarządzaniu energią i ochronie klimatu oraz opakowaniach i recyclingu; a także quiz promujący aktywność fizyczną (nagrodami były kijki do Nordic Walking)
  • dietetyce – zgodnie z zainteresowaniem pracowników zorganizowano wykład i indywidualne konsultacje z dietetykiem (dużo pracowników w tym czasie stosowało różne diety).

Dzięki tej praktyce wzrosła świadomość ekologiczna pracowników firmy. Mieli oni szansę wpłynąć na swoje zdrowie i tryb życia, a także lepiej zrozumieć politykę CSR w firmie i przez to bardziej zaangażować się w jej wdrażanie.