Tydzień Etyczny

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2015

W 2015 r. już po raz drugi firma Provident zorganizowała Tydzień Etyczny, podczas którego odbyły się warsztaty oraz konkursy dla pracowników, mające na celu szerzenie odpowiedzialnych praktyk w biznesie. Swoim doświadczeniem podzielili się pracownicy najwyższego szczebla. Wyłoniony został także Bohater Etyki – pracownik, który w sposób szczególny zaangażował się w promowanie dobrych praktyk zarówno w firmie, jak i w kontakcie z klientem lub partnerem biznesowym. Do akcji zaproszono również dzieci pracowników, które wzięły udział w konkursie plastycznym „Jak wygląda uczciwość”.