Tydzień Ergonomii

Metryka praktyki

Firma: Hewlett Packard Enterprise Global Business Center,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wymuszony przez pandemię tryb pracy zdalnej wymagał stworzenia miejsc pracy w domach. Hewlett Packard Enterprise Global Business Center zapewnił pracownikom sprzęt, zorganizował w 2021 r. szkolenia z ergonomii w domowych warunkach w kontekście dłuższej pracy w pozycji siedzącej. W ramach akcji Tydzień Ergonomii pracownicy korzystali z webinarów na temat poprawy komfortu pracy. Obok ergonomii w pracy, pracownicy poznali, jak zwiększać aktywność, zadbać o stanowisko pracy, a także ćwiczyli rozluźnianie ciała, wybudzanie go z bezruchu, dotleniali się i poprawiali funkcjonowanie organizmu. Miarą efektywności akcji „Tydzień Ergonomii” były rejestracje pracowników na dostępne w ramach programu sesje, które sumarycznie wyniosły blisko 1000 – w każdej z sesji wzięło udział ponad 150 osób.