Tydzień ekologiczny w szkołach podstawowych

Metryka praktyki

Firma: PGNiG Obrót Detaliczny,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2014

Edukację ekologiczną, w szczególności związaną z odejściem od paliw wysokoemisyjnych wykorzystywanych do ogrzewania budynków, prowadziło również PGNiG Obrót Detaliczny. Akcja Tydzień ekologiczny w szkołach podstawowych opierała się na zorganizowaniu prezentacji, festiwalu artystycznego, turnieju naukowego, konkursów plastycznych i projekcji filmów, a także pikników rodzinnych, wycieczek i wystaw fotograficznych. Tydzień ekologiczny odbył się w 10 szkołach podstawowych województwa podkarpackiego.