Tydzień dla Oszczędzania – Citi Handlowy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Fundacja Kronenberga przy banku Citi Handlowy od lat specjalizuje się w edukacji finansowej, a akcja edukacyjna „Tydzień dla Oszczędzania” ma na celu propagowanie nawyku oszczędzania oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania swoimi finansami. Program powstał w oparciu o badania Fundacji dotyczące stosunku do oszczędzania oraz stanu wiedzy finansowej Polaków, którzy nie wiedzą, jak korzystać z dostępnych narzędzi finansowych i nie oszczędzają pieniędzy.Program jest nowatorski zarówno pod względem formy, jak i wykorzystywanych narzędzi. W 2009 roku odbyła się 3. edycja, której pierwszym elementem była kampania medialna, prowadzona od 26 do 31 października, ze wsparciem ze strony multimedialnego portalu edukacyjnego www.tdo.edu.pl. Drugim elementem programu był konkurs filmowy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na spot promujący oszczędzanie. Ostatnim elementem był minikonkurs e-learningowy zachęcający młodzież i nauczycieli do tworzenia kursów e-learningowych z zakresu oszczędzania. Przeprowadzono również badania diagnozujące stan wiedzy Polaków w tym temacie.

W ramach programu wysłano materiały edukacyjne i promocyjne do 3500 szkół, z których skorzystało 130 000 uczniów. 239 szkół wzięło czynny udział w programie, przeprowadzając działania edukacyjne i uczestnicząc w konkursie. Przygotowane zostały 84 specjalne kursy e-learningowe. 94 tys. użytkowników portalu zapoznało się z jego treścią, a kilkaset osób przygotowało 271 filmów o oszczędzaniu. Szacuje się, że z materiałami zapoznało się w sumie ok. 7,6 mln osób.