Tydzień CSR – Grupa Raben

Metryka praktyki

Firma: Grupa Raben,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2012

W ramach swojej strategii społecznej odpowiedzialności Grupa Raben w 10 krajach Europy zorganizowała dla pracowników Tydzień CSR. Odbywał się on po raz drugi. Od poniedziałku do piątku zatrudnione w Grupie Raben osoby otrzymywały newslettery informujące o celach CSR firmy oraz sposobach ich realizacji. Pracownicy mieli również możliwość uczestniczenia w warsztatach dotyczących zdrowego odżywania, przebadania ciśnienia krwi oraz poziomu glukozy w miejscu pracy oraz wspierania akcji charytatywnych. Mogli zapoznać się z nowymi formami aktywności sportowej, np. trickboard. Zaproponowano im również zajęcia z fizjoterapeutką, która wskazywała prawidłowe postawy na stanowisku pracy oraz sugerowała ćwiczenia korygujące. Newslettery i akcje dotyczyły pięciu celów CSR Grupy Raben: troski o zdrowie oraz bezpieczeństwo; partnerstwa, dialogu oraz współpracy z interesariuszami; zapewnienia atrakcyjnych warunków pracy oraz utrzymania najlepszych pracowników; kompensowania negatywnego wpływu na środowisko; promowania jakości oraz roli transportu i usług logistycznych.