Tydzień Compliance i Etyki

Metryka praktyki

Firma: Unum Życie TUiR,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Tydzień Compliance i Etyki to dobra praktyka Unum Życie TUiR. Oficerowie ds. Compliance nie są jedynie „nocnymi stróżami”, stojącymi na straży bezpieczeństwa i reputacji organizacji, ale pełnią również rolę edukatorów, służących radą i pomocą w przypadku pojawienia się wątpliwości prawnych lub etycznych u innych członków organizacji. W tym zakresie bardzo skutecznym narzędziem jest organizowanie wydarzeń poświęconych etyce. W Unum Życie co roku celebrowany jest „Tydzień Compliance i Etyki”, który stanowi doskonałą okazję do dialogu w zakresie znaczenia podejmowania właściwych wyborów.