Tydzień Bezpieczeństwa w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka”

Metryka praktyki

Firma: Lubelski Węgiel „Bogdanka”,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Tydzień Bezpieczeństwa zorganizowany w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” miał na celu podniesienie poziomu świadomości na temat ochrony i bezpiecznych zachowań podczas pracy w kopalni zarówno pracowników dołowych, jak i powierzchniowych. Dodatkowo poświęcono jeden dzień na szkolenie pracowników administracyjnych, dotyczące ryzyka chorób związanych z wykonywaną pracą. Również inne firmy goszczące w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” podczas wydarzenia miały okazję w bezpośrednich rozmowach zapoznać się ze specyficznymi potrzebami załogi, wynikającymi z uwarunkowań pracy w kopalni, m.in. w ścianach strugowych, w kontekście dostarczania środków ochrony osobistej.