Tydzień Bezpieczeństwa – Tebodin Poland

Metryka praktyki

Firma: Tebodin Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości, Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2012

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa Tebodin Poland zainicjował akcję Pracujemy bezpiecznie. Jej celem było rozpowszechnianie informacji na temat bezpieczeństwa w biurze oraz na budowach nadzorowanych przez Tebodin, poprawa komunikacji oraz zaangażowanie wszystkich pracowników w zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Wypracowana została praktyka, że każdy dyrektor, kierownik działu oraz kierownik projektu musi odwiedzić podległe mu budowy (zgodnie z celami BHP wyznaczonymi na dany rok) minimum 12 razy w roku. Opracowane zostało narzędzie SAFE Booklet – kieszonkowa lista kontrolna ułatwiająca zebranie obserwacji oraz podjęcie właściwych działań wobec nadzoru budowy. W ramach kampanii opracowana została prezentacja „Bezpieczeństwo – zasady postępowania”, której celem jest przedstawienie przykładów dobrych i złych praktyk w różnych najczęściej spotykanych sytuacjach. Ogłoszono także konkurs w wewnętrznym biuletynie firmy „Tebodinowinki”, którego celem było wskazanie oraz eliminacja potencjalnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić na budowie. Konkurs skierowany był do wszystkich pracowników, którzy na co dzień oceniają i analizują ryzyko i zagrożenia występujące na budowie.