Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – Eiffage Polska

Metryka praktyki

Firma: Eiffage Immobilier Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Firma Eiffage działa w branży budowlanej, gdzie występuje podwyższone ryzyko zagrożenia życia i zdrowia pracowników. W UE co kilka sekund dochodzi do wypadku w miejscu pracy, który powoduje niezdolność pracownika do kontynuowania swoich zajęć. Według danych PIP, wskaźnik wypadków śmiertelnych w budownictwie jest trzykrotnie wyższy niż w innych działach gospodarki. Pracownicy firm budowlanych są narażeni na uleganie wypadkom podczas procesu budowlanego oraz w drodze z i do pracy. Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy to program profilaktyczny, podczas którego pracownicy i główni podwykonawcy uczestniczą  szkoleniach, seminariach, pokazach bezpiecznej pracy, warsztatach. W zależności od potrzeb, każda edycja poświęcona jest innej tematyce. Celem programu jest m.in.: promocja bezpiecznych metod pracy; prezentacja najnowszych rozwiązań i dobrych praktyk przy pracach na wysokości na budowie; promowanie kultury bezpieczeństwa; promowanie zrównoważonej pracy; podkreślenie znaczenia ergonomii w biurze.

W 2016 roku w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa Eiffage odbyła się edycja wiosenna (23-31 maja) i jesienna (24-28 października). Terminy były zbieżne z Europejskim Tygodniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy czy Światowym Dniem Bezpieczeństwa. W 2016 roku podjęto następujące tematy: bezpieczne metody prac na wysokości, pierwsza pomoc, ergonomia pracy w biurze. Pracownicy fizyczni wzięli również udział w szkoleniach okresowych BHP. Do współpracy zaangażowano również szerokie grono partnerów, łącznie z najważniejszymi instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem w pracy w Polsce – PIP i CIOP. CIOP w ramach partnerstwa przeprowadził seminarium pn. „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, a inspektorzy PIP wspierali w szkoleniach pracowników na prowadzonych budowach.  W 2016 roku w szkoleniach, seminariach, warsztatach uczestniczyło łącznie: 90 osób w edycji wiosennej (280 kobiet i 62 mężczyzn), 250 osób w edycji jesiennej (55 kobiet i 195 mężczyzn). W 2015 roku odnotowano cztery wypadki przy pracy, a w 2016 zaledwie jeden, bez wypadków ciężkich, śmiertelnych, zbiorowych.

Wymierną korzyścią dla firmy było przyznanie nagrody w ramach konkursu „Buduj Bezpiecznie” przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie. Firma otrzymała nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca za budowę „Przy Bażantarni”. Budowa ta była jednym z kilku miejsc, gdzie odbyło się szkolenie w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w 2016 r. Kolejne wyróżnienie firma otrzymała za aktywne zaangażowanie w program prewencyjny PIP „Budowa Stop Wypadkom” 2016 i powiązanie tego projektu z Tygodniem Bezpieczeństwa Eiffage.