Twoja perspektywa – program dla studentów – Grupa TP

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2011

Twoja Perspektywa to program edukacyjny dla studentów kierunków technicznych i ekonomicznych. Grupa TP prowadzi go wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami i Business for Society. W 2011 ruszyła IV edycja (rok akademicki 2011/12). Program składa się z 5 podstawowych elementów: warsztatów, konkursu, programu ambasadorskiego Studenckich Klubów Orange oraz płatnych praktyk w Grupie TP. W obecnej edycji zaplanowano 60 warsztatów na 18 uczelniach partnerskich programu w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie, Olsztynie, Katowicach, Krakowie, Łodzi oraz Bydgoszczy. Istotną częścią programu jest ogólnopolski konkurs „Twoja Perspektywa” skierowany do młodych ludzi, których pasjonują nowoczesne technologie i ich zastosowanie w nowych obszarach biznesowych i codziennym życiu. Konkurs jest wieloetapowy i rozgrywany w trzech dziedzinach: telekomunikacji, informatyki oraz marketingu i zarządzania. Program Ambasadorski Grupy TP opiera się na ścisłej współpracy firmy z uczelniami za pośrednictwem grupy Ambasadorów Grupy TP – studentów, wyłonionych według ściśle określonych kryteriów (w trwającej edycji jest 64 ambasadorów). W III edycji programu „Twoja Perspektywa” 2500 studentów miało okazję wziąć udział w konkursie, 9 finalistów otrzymało nagrody rzeczowe i finansowe, 700 studentów uczestniczyło w warsztatach organizowanych na uczelniach. Stworzono 35 miejsc dla płatnych praktyk w ramach programu, 120 pracowników Grupy TP, poza zespołem projektowym i poza swoimi obowiązkami, zaangażowało się w prowadzenie warsztatów, przygotowywanie zadań konkursowych oraz w ich ocenę.