Tu mieszkam, tu kupuję – MAKRO Cash and Carry

Metryka praktyki

Firma: MAKRO Cash and Carry,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2010

Z badań wynika, że liczba niezależnych, małych sklepów maleje rocznie o około 10%. Segment ten jest niezwykle ważny zarówno dla polskiej gospodarki, jak i społeczeństwa. W związku z tym sieć MAKRO Cash and Carry zainicjowała projekt, którego celem jest wspieranie rozwoju małych sklepów oraz polskiego tradycyjnego handlu.

Celem projektu „Tu mieszkam, tu kupuję” jest popularyzacja roli, jaką w życiu lokalnych społeczności pełnią małe osiedlowe sklepy. Pierwszym etapem akcji była debata dotycząca sytuacji i perspektyw tradycyjnego handlu w Polsce, w której wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych i MAKRO, a także prezentacja badania opinii publicznej. Następnie została uruchomiona strona internetowa akcji www.tumieszkamtukupuje.pl, za pośrednictwem której właściciele sklepów mogli zgłosić się do programu. W efekcie 6 tysięcy zgłoszonych sklepów otrzymało pakiet informacyjny o projekcie do wykorzystania w sklepie. Przez cały rok prowadzone były intensywne działania skierowane do mediów w celu poinformowania opinii publicznej o przebiegu programu.

Dzięki projektowi sieć MAKRO zyskała opinię firmy wspierającej niezależny handel, powstało medialne forum do dyskusji na temat sytuacji handlu tradycyjnego w kraju, a problem ten został dostrzeżony przez opinię publiczną.