Trzymaj formę! – Polska Federacja Producentów Żywności

Metryka praktyki

Firma: Polska Federacja Producentów Żywności,
Branża: Przemysł spożywczy,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Realizacja programu „Trzymaj formę!” jest przykładem dobrowolnego zaangażowania przemysłu żywnościowego w edukację społeczną, której celem jest zahamowanie niekorzystnych trendów zdrowotnych związanych z nadwagą i otyłością poprzez umożliwienie konsumentom podejmowania świadomych wyborów odnośnie diety i stylu życia. Inicjatywę realizowaną przez Polską Federację Producentów Żywności w partnerstwie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym wspierali jej członkowie: Coca-Cola HBC Polska, Danone Polska, Ferrero Polska, Frito Lay Poland, Kraft Foods Polska, Mars Polska, Nestlé Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Toruń Pacific, Unilever Polska.Celem programu „Trzymaj formę!” (2006-2009) jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Tworzenie i realizację autorskich projektów edukacyjnych pozostawiono zainteresowanym nauczycielom, uczniom, rodzicom i samorządom lokalnym. W efekcie każda ze szkół uczestniczących w programie przygotowała unikalny i dopasowany do zainteresowań i możliwości uczniów projekt, realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych. PFPŻ opracowała materiały dydaktyczne związane z programem, przygotowała również stronę internetową www.trzymajforme.pl przeznaczoną dla młodzieży. Ponadto do szkół dystrybuowane były pakiety, w skład których wchodziły poradniki dla szkolnych koordynatorów programu – nauczycieli, broszury dla uczniów, plakat z piramidą żywienia oraz płyta CD z wersją offline strony.

Zasięg programu „Trzymaj formę!” wzrasta z każdą edycją – w roku szkolnym 2007/2008 (II edycja) program wdrażało już 5 920 szkół, a jego odbiorcami zostało ponad 755 tysięcy uczniów.