Trust by Danone – edukacyjna gra biznesowa – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Jako jeden z liderów w swojej branży, działający na rynkach międzynarodowych, Danone jest świadomy swojego wpływu na postrzeganie biznesu również w Polsce. Swoją odpowiedzialność firma rozumie jako kreowanie standardów pracy oraz poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, które łączą biznes ze sprawami społecznymi. Dla Danone’a społeczna odpowiedzialność biznesu to stała wartość ujęta w strategii i realizowana w praktyce. Bez odpowiedniej edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, pokolenie dzisiejszych studentów, a w przyszłości menedżerów, pracodawców i pracowników, nie będzie świadome konsekwencji podejmowania decyzji w biznesie oraz ich wpływu na jakość relacji z interesariuszami firmy.Właśnie dlatego Danone stworzył interaktywną grę biznesową „Trust by Danone”, ściśle związaną z problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju. Poprzez „Trust by Danone” firma pokazuje studentom, że odpowiedzialne, oparte na wartościach zarządzanie, jest nie tylko możliwe, ale i korzystne. „Trust by Danone” to strategiczna gra biznesowa, oparta na realnych doświadczeniach Grupy Danone, skierowana do studentów z całego świata.

Rok akademicki 2007/2008 to kolejna edycja gry – trzecia w Polsce, piąta w Grupie Danone. Głównym zadaniem uczestników jest opracowanie trzyletniej strategii dla jednej z firm należących do Grupy Danone. Firma jest producentem świeżych produktów mlecznych i działa w fikcyjnym kraju Ameryki Łacińskiej, Concordii. Strategia przygotowana przez uczestników musi spełniać następujące warunki: zapewniać realizację założonych celów biznesowych (zwiększenie sprzedaży i udziału w rynku, umocnienie pozycji lidera), odpowiadać na oczekiwania różnych grup interesariuszy firmy: konsumentów, klientów, pracowników oraz harmonizować z wartościami firmy (humanizm, otwartość, bliskość i entuzjazm) oraz zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. „Trust by Danone” to sposób na budowanie wizerunku Danone’a jako odpowiedzialnego pracodawcy oraz pozyskanie na praktyki/staże oraz do pracy młodych talentów, które rozumieją filozofię prowadzenia biznesu w firmie Danone. Wdrożenie programu i jego idea odzwierciedlają kulturę oraz wartości Danone’a. Jest to namacalny dowód na to, że firma chce oraz postępuje zgodnie ze swoimi wartościami. Pomaga to budować wewnętrzny wizerunek Danone’a jako pracodawcy. „Trust by Danone” sprzyja także integracji pracowników – przedstawiciele poszczególnych działów zaangażowani są w projekt na różnych etapach jego trwania.

W „Trust by Danone” studenci mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności szybkiego podejmowania prawidłowych decyzji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie w takich kwestiach, jak: finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż, produkcja. Gra umożliwia całościowe spojrzenie na firmę. Dzięki temu studenci mogą zweryfikować swoje postawy, myślenie o zarządzaniu i skonfrontować je chociażby z innymi członkami zespołu. Udział w „Trust by Danone” to sposób na sprawdzenie, co oprócz wyników finansowych liczy się w biznesie. Gra pozwala uczestnikom zidentyfikować również obszary, w których chcieliby się rozwijać w pracy zawodowej.

Podczas dwóch pierwszych edycji „Trust by Danone” udało się bezpośrednio dotrzeć do grona 250 studentów, którzy mieli okazję zmierzyć się z wyzwaniami, jakie postawiła przed nimi gra. 250 studentów – potencjalnych praktykantów/stażystów/pracowników poznało sposób prowadzenia działalności gospodarczej w firmie Danone oraz zasady stosowane w obszarze rozwoju zasobów ludzkich. Podczas promocji gry zasady prowadzenia biznesu w oparciu o wartości i odpowiedzialność społeczną zostały zaprezentowane kilku tysiącom młodych ludzi. Dzięki temu Danone zaistniał w świadomości studentów jako wyjątkowy i odpowiedzialny pracodawca, co pozytywnie przełożyło się na liczbę studentów zainteresowanych odbyciem praktyki/stażu w firmie.