Troska o zdrowie psychiczne

Metryka praktyki

Firma: Sodexo,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Jako odpowiedzialny pracodawca Sodexo Polska dba o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Także troszczy się o zdrowie psychiczne, które w obliczu różnych wydarzeń, jak np. pandemia, jest szczególnie narażone. Pracownikom zaoferowano e-szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego. Kadra wyższego szczebla mogła skorzystać z indywidualnych sesji coachingowych ukierunkowanych na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w zespołach i kryzysach menedżerskich. Ponadto, analogicznie do ubiegłego roku, Sodexo zakontraktowało nieodpłatne pakiety porad psychologicznych dla pracowników, oferowane przez dostawcę prywatnych usług medycznych. Monitorowaliśmy statystyki korzystania z materiałów edukacyjnych/treści komunikacyjnych, oferty coachingu i pakietów porad psychologicznych, prowadziliśmy badania satysfakcji pracowników. Firma wysłała pracownikom jasny sygnał, że troska o ich zdrowie psychiczne jest dla niej ważnym obszarem. Mamy poczucie, że budowanie świadomości na temat zdrowia psychicznego może przynieść rozliczne pozytywne efekty w życiu pozazawodowym każdego, kogo objęła firmowa edukacja/komunikacja. Planujemy kolejne inicjatywy, które sukcesywnie będą uwrażliwiać nas wszystkich na często trudne, ale ważkie tematy z pogranicza życia zawodowego i osobistego. Chcemy budować i wzmacniać zaufanie załogi, będąc firmą realnie zaangażowaną w obszar zdrowia jej członków.