Tropiciele Cząstek Stałych

Metryka praktyki

Firma: Gaspol,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2014

Firma Gaspol Energy zwraca uwagę na zagrożenia dla zdrowia i klimatu spowodowane obecnością w powietrzu cząstek stałych powstających w rezultacie spalania paliw. Celem kampanii informacyjno-edukacyjnej Tropiciele Cząstek Stałych było zachęcanie do zmiany sposobów ogrzewania na te niskoemisyjne. W ramach projektu opracowano stronę internetową zawierającą materiały edukacyjne, stworzono profil na Facebooku oraz zorganizowano patrole, które w 16 miejscowościach w Polsce zmierzyły poziom zanieczyszczenia powietrza. W miejscowościach tych zorganizowano również akcje informacyjno-zdrowotne obejmujące bezpłatne badania spirometryczne, badanie poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego itp. Stworzono także edukacyjny film animowany.