TRI (Poland) – bezpieczeństwo ponad wszystko – TRI (Poland)

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Istotnym elementem przewidywania zagrożeń w miejscu pracy oraz podejmowania kroków w celu ich uniknięcia są ćwiczenia praktyczne. Rozwiązanie takie proponuje firma TRI (Poland). Działania te połączone są z konkursem „Bezpieczne TRP” , którego celem jest wskazanie oraz eliminacja potencjalnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić na stanowiskach pracy (TRP – nazwa identyfikująca polski oddział grupy Tokai Rubber Industries, Ltd.). Konkurs skierowany jest do operatorów linii produkcyjnych, którzy na co dzień oceniają i analizują ryzyko poszczególnych etapów produkcyjnych w fabryce. Najciekawsze i najtrafniejsze zgłoszenia są wdrażane w fabryce, zaś ich autorzy są nagradzani. W 2011 roku do konkursu zgłosiło się 32 pracowników, wyróżnionych zostało 12 pomysłów. W ciągu 7 lat, od samego początku istnienia konkursu, wprowadzono ponad 100 modyfikacji i modernizacji, które przyczyniły się do zminimalizowania zagrożeń i poprawy ergonomii stanowisk pracy. Praktyka ta została zwycięzcą małopolskiej edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, zorganizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy, w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników. Znaczącym sukcesem praktyki jest również bardzo wysoka świadomość pracowników na temat bezpieczeństwa, co odzwierciedlone jest zwiększającą się liczbą zgłoszeń do konkursu.