Trenujemy. Pomagamy

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Głównym założeniem projektu Trenujemy. Pomagamy jest zaangażowanie pracowników PKN Orlen w pomoc wychowankom domów dziecka. Firma zadeklarowała przekazanie środków finansowych proporcjonalnych do liczby przebiegniętych przez pracowników kilometrów w czasie 1-dniowej imprezy biegowej.