Trening czyni samodzielnym

Metryka praktyki

Firma: ABC Czepczyński,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Projekt „Trening czyni samodzielnym” to uzupełnienie priorytetu firmy ABC-Czepczyński jakim jest zwiększanie świadomości finansowej i ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży. Polegał na stworzeniu książeczki zawierającej scenariusze warsztatów zajęć o tematyce edukacyjnej, z zakresu ekonomii i finansów, przygotowanej dla terapeutów i opiekunów prowadzących zajęcia terapii poznawczej i treningu budżetowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Osoby te, pozbawione właściwej edukacji, często mają trudności finansowe. Poprawę tego stanu może zapewnić właściwa edukacja ekonomiczna w placówkach edukacji i terapii: Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach czy Domach Pomocy Społecznej. Brakuje jednak materiałów do tego typu terapii.

Wyprodukowano również 12 filmów instruktażowych, które poprowadził wieloletni terapeuta społeczny i trener budżetowy Damian Kupczyk. Filmy wraz z teczką metodyczną i książką stanowiły kompletny pakiet edukacyjny. Stworzonych zostało 200 takich zestawów, z czego 150 z nich trafiło do 150 placówek terapeutycznych i stowarzyszeń w Wielkopolsce.

W ramach działania, przeprowadzone zostały także szkolenia dla specjalistów z pięciu placówek terapeutycznych: WTZ w Kwilczu, ŚDS w Chrzypsku Wielkim, ŚDS w Kórniku, ŚDS w Międzychodzie oraz ŚDS w Pniewach. W ocenie terapeutów, przygotowane materiały spełniają swoją rolę dydaktyczną i terapeutyczną.

https://www.facebook.com/hominimiedzychod/videos/505674839917292/

https://www.facebook.com/hominimiedzychod/videos/193197308252116/