Trenerzy Biznesu

Metryka praktyki

Firma: Idea Bank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Dokument źródłowy: Raport 2014

Idea bank realizował program Trenerzy Biznesu skierowany do przedsiębiorców. Składał się on z konsultacji telefonicznych, a następnie spotkań szkoleniowych w największych miastach Polski. Warsztaty dotyczyły umiejętności autoprezentacji i sprzedaży, umiejętności utrzymywania płynności finansowej i zarządzania finansami osobistymi. Program obejmował również możliwość konsultacji ze specjalistą dotyczących stworzenia planu biznesowego firmy.