Transformacja w CEMEX – usprawnienie procesów i struktur – CEMEX Polska

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2012

Obserwując zmieniający się rynek i widząc zbliżający się trudny okres dla branży budowlanej, CEMEX Polska podjął się w 2012 roku wprowadzenia wielu zmian na poziomie kultury organizacyjnej oraz przywództwa, nazywając ten proces Transformacją. Celem zmian było przekształcenie firmy w wydajniejszą organizację, która jest w stanie wypracować przewagę konkurencyjną i stać się liderem branży. Istota transformacji CEMEX polegała na zmianie sposobu, w jaki firma prowadzi swoją działalność, oraz sposobu, w jaki zachowują się jej pracownicy na co dzień. Nacisk został położony na umacnianie podstawowych wartości, jakimi są przywództwo, uczciwość i współpraca, oraz pięciu najważniejszych zachowań: przejrzystość, dostępność, skuteczność, spójność i odpowiedzialne uprawnienie (branie odpowiedzialności za swoje działania, aktywność i samodzielność, zaangażowanie oraz inicjowanie współpracy). Dzięki podjętym działaniom kadra zarządzająca jest bliższa pracownikom, co przekłada się na lepszy kontakt pracowników z przełożonymi oraz umacnianie wzajemnych relacji. W ramach Transformacji zostały wyznaczone również główne kierunki działania polegające na zwiększeniu rentowności, przejrzystości, oszczędności wydatkowanych środków oraz doskonaleniu organizacji poprzez aktualizację Kodeksu Etyki. Dzięki procesowi Transformacji wydatkowanie środków stało się bardziej zrównoważone i przejrzyste, a dzięki wprowadzeniu oszczędności firma stała się bardziej rentowna w czasie trudnej sytuacji gospodarczej. Transformacja przyniosła również widoczne zmiany w strukturze organizacji. Firma uprościła procedury kadrowe i spłaszczyła struktury, obecnie mniej jest elementów pośrednich pomiędzy organizacją krajową a centralą CEMEX.