Transfer wiedzy

Metryka praktyki

Firma: Pomorska Spółka Gazownictwa,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2012

Pomorska Spółka Gazownictwa podjęła współpracę z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, w wyniku której uruchomiono we wrześniu 2012 roku kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik gazownictwa, o kwalifikacji: organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych, na którym rozpoczęły naukę 34 osoby z województwa pomorskiego. Chętnych do podjęcia nauki było trzy razy więcej. Strony wspólnie wypracowały program nauczania, a wybrane przedmioty prowadzi doświadczona kadra menedżerska z PSG. Kurs trwa półtora roku, a po jego ukończeniu możliwa jest kontynuacja nauki na kursie półrocznym związanym z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Uruchomienie kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest szansą na integrację systemu szkolnego ze środowiskiem biznesu w celu dostosowania treści kształcenia zawodowego do bieżących potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.