Trampolina – Provident

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

W 2005 roku odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiego programu społecznego Trampolina, który powstał jako element zaangażowania firmy w problemy społeczności lokalnych. Trampolina jest odpowiedzią na trudną sytuację polskich szkół i ich niedoinwestowanie w tak ważnej dziedzinie, jaką jest wychowanie fizyczne.

W roku 2005 do programu Trampolina wprowadzono kilka nowych elementów. Zwiększony został udział pracowników i przedstawicieli w programie (w ramach wolontariatu). Ponad 100 osób było w stałym kontakcie ze szkołami, pomagając w organizowaniu imprez, przekazywaniu sprzętu sportowego i wręczaniu nagród.

Firma zdecydowała się dodatkowo na przekazywanie sprzętu sportowego szkole w każdej miejscowości, w której otwierała swój oddział. Kolejnym elementem, o który wzbogacono program Trampolina, były organizowane wspólnie z lokalnymi gazetami plebiscyty na najpopularniejszego sportowca. Czytelnicy, głosując na sportowca regionu, wybierali również szkołę, która ich zdaniem najbardziej potrzebowała sprzętu sportowego.

W 2005 roku 26 szkołom z różnych regionów Polski został przekazany sprzęt sportowy o wartości 266 tysięcy złotych. Przekazywaniu sprzętu towarzyszyły Dni Sportu, których gośćmi byli, oprócz przedstawicieli firmy i lokalnych władz, znani sportowcy. W ciągu trzech lat trwania programu Trampolina odwiedzono kilkadziesiąt szkół, które otrzymały ponad 7000 sztuk profesjonalnego sprzętu sportowego.

W akcję pomocy szkołom zaangażowało się w tym czasie kilkuset pracowników Providenta. Do tej pory na pomoc placówkom edukacyjnym Provident przeznaczył prawie 1,5 miliona złotych, a najlepszymi ambasadorami Trampoliny jest ponad 25 000 obdarowanych dzieci.