Train the trainers

Metryka praktyki

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Program „Train the trainers” jest skierowany do grupy trenerów wewnętrznych. Przyczynia się wyrównywania szans wszystkich pracowników ERGO Hestia w dostępie do wiedzy. Uczestnicy poznają dobre postawy i uczą się podejścia do klienta. Wpływa to pozytywnie na ich satysfakcję z pracy.