TPSA dla dzieci i pracowników – Telekomunikacja Polska

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

1 grudnia 2005 rozpoczęła działalność Fundacja Grupy TP, powołana przez Telekomunikację Polską oraz PTK Centertel. Zadaniem Fundacji jest prowadzenie inicjatyw o charakterze społecznym i edukacyjnym. Fundacja wspiera ważne społecznie projekty i prowadzi autorskie, ogólnopolskie programy w dziedzinie: edukacji, budowy społeczeństwa informacyjnego oraz ochrony zdrowia, koncentrując się na pomocy dzieciom i młodzieży oraz wspieraniu ich rozwoju.

Program „Internetowy Uśmiech” skierowany jest do szkół prowadzących zajęcia lekcyjne na terenie oddziałów dziecięcych w szpitalach w całej Polsce. Ma pomóc w kontakcie chorych dzieci z ich macierzystymi szkołami, nauczycielami i kolegami w klasie. Rezultaty to 100 mini-pracowni Internetowego Uśmiechu do prowadzenia zajęć lekcyjnych na terenie szpitala, 400 działających stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, z oprogramowaniem zabezpieczającym dzieci przed niepożądanymi treściami, 5000 dzieci rocznie korzystających z pracowni IU. Fundacja zapewnia także bezpłatne dostarczenie sprzętu oraz instalację komputerów w wyznaczonym miejscu, umożliwiającym podłączenie do Internetu. Program uczy wykorzystywania Internetu w nauczeniu dzieci chorych i promuje e-learning.

Inny program Fundacji „Dźwięki Marzeń” powstał z myślą o małych dzieciach z wadą słuchu, których co roku rodzi się w Polsce ok. 600. Ma na celu zapewnienie im wszechstronnego rozwoju i pomocy we wczesnym okresie życia, wtedy, kiedy szanse na rehabilitację są największe. Dzięki programowi: umożliwiono wczesne wypożyczenia aparatu słuchowego spośród 216 aparatów słuchowych zakupionych na potrzeby 12 Banków Aparatów Słuchowych, objęto systematyczną, profesjonalną rehabilitacją w domu 162 dzieci na terenie całej Polski, zorganizowano 6 turnusów rehabilitacyjnych, na których ufundowano pobyt 94 dzieciom i ich opiekunom oraz 24 rehabilitantom słuchu i mowy. Program w 2006 roku był realizowany we współpracy z Fundacją Wspólna Droga. Honorowy patronat nad inicjatywą objął Minister Zdrowia Zbigniew Religa.

Ważnym elementem pracy Fundacji jest również włączanie pracowników w działania społeczne, a także wspieranie ich w trudnych sytuacjach życiowych. Mając na względzie te założenia Fundacja stworzyła program „Wspieramy się”, który z jednej strony daje możliwość zaangażowania pracowników Grupy TP poprzez przekazanie 1% podatku na działania organizacji społecznych, z drugiej strony oferuje pomoc finansową dla pracowników Firmy. Dzięki wpłatom pracowników, Fundacja Grupy TP zgromadziła kwotę prawie 100 000 złotych, która stanowi zasoby funduszu „Wspieramy się”. Zostają one uruchomione w sytuacjach, gdy inna pomoc okazuje się niewystarczająca, wspierając przede wszystkim leczenie dzieci pracowników TPSA oraz ich samych. Dzięki wpłatom pracowników, Fundacja Grupy TP zgromadziła kwotę prawie 100 000 złotych, która stanowi zasoby funduszu „Wspieramy się”. Zostają one uruchomione w sytuacjach, gdy inna pomoc okazuje się niewystarczająca, wspierając przede wszystkim leczenie dzieci pracowników TPSA oraz ich samych.