Totalizator Sportowy w walce z COVID-19 – dla pracowników

Metryka praktyki

Firma: Totalizator Sportowy,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Totalizator Sportowy w walce z COVID-19 wdrożył działania wspierające zatrudnionych: pracę zdalną, e-learning, przekazanie środków do dezynfekcji oraz materiałów informacyjnych, a także dodatkowe szkolenia dla pracowników Totalizatora Sportowego punktów stacjonarnych.

Celem spółki jest oferowanie bezpiecznego i stabilnego zatrudnienia swoim pracownikom oraz kontynuowanie wzorowej relacji z podmiotami zależnymi i innymi kontrahentami. W trakcie pandemii COVID-19 Totalizator Sportowy utrzymał poziom zatrudnienia mimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej. Dzięki działaniom spółki zapewniono pracownikom podstawowe prawo do pracy, tym samym wzmacniając ich poczucie bezpieczeństwa.