Toaleta 2012- CWS-boco

Metryka praktyki

Firma: CWS-boco,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Głównym celem projektu Toaleta 2012 jest przyczynienie się do podniesienia standardu toalet w Polsce, zwrócenie uwagi mediów i opinii publicznej na ten problem i uświadomienie jego istotności. Cele kampanii zostały powiązane z debatą wokół przygotowań do Euro2012, gdyż stan polskich toalet, podobnie jak stan dróg i autostrad, będzie rzutował na obraz Polski w oczach zagranicznych kibiców.Jednym z elementów projektu były przeprowadzone w sierpniu 2008 roku, we współpracy z TNS OBOP, pionierskie badania Mystery Toilet – audyt 260 szaletów w czterech miastach mających gościć Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Audytorzy sprawdzali stan higieny i wyposażenia oraz przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Okazało się, że co prawda większość (87%) odwiedzonych toalet spełniała ogólnie przyjęte normy co do standardu i higieny, jednak 13% zostało ocenionych negatywnie – najczęściej były to toalety na dworcach, lotniskach lub w przejściach podziemnych.

Wyniki badań zostały opublikowane w formie raportu i zaprezentowane podczas konferencji prasowej. Jednocześnie otwarty został serwis internetowy www.toaleta2012.pl, skierowany bezpośrednio do opinii publicznej. Prócz informacji na temat kampanii i wyników raportu zawiera on pierwszą interaktywną mapę, współtworzoną przez użytkowników internetu, na której prezentowany jest standard czystości obiektów.