To się liczy

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas SA Oddział w Polsce (wcześniej BNP Paribas Securities Services),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

„To się liczy” to kompleksowy program edukacyjny dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych prowadzony przez BNP Paribas Securities Services.

W ramach programu realizowane są ścieżka edukacyjna w przestrzeni okołoszkolnej, naziemne gry, murale poświęcone historii pieniądza oraz tablice edukacyjne w salach lekcyjnych, a także scenariusze zajęć dedykowanych edukacji finansowo-matematycznej.

Celami programu są:

  • rozwijanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości u dzieci
  • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia
  • rozwijanie rozumowania, argumentowania i wnioskowania już od najmłodszych lat
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki matematyki
  • pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej dzieci
  • sprawne wykorzystywanie liczb w życiu codziennym, a także kształtowanie logicznego myślenia

Podczas działań 382 wolonatruszy naszej organizacji odwiedziło 5 szkół podstawowych w 3 miastach. Zbudowali 5 ścieżek edukacyjnych według opracowanego wcześniej projektu, namalowali ponad 20 naziemnych gier edukacyjnych i stworzyli 25 murali na ścianach budynków szkolnych (wewnątrz i na zewnątrz). Z efektów pracy wolontariuszy skorzysta 2500 uczniów szkół.

W przypadku złej pogody najmłodsi uczniowie  mogą skorzystać z wiedzy dotyczącej liczb, zaprezentowanej w ich salach lekcyjnych, na kilkujęzycznych tablicach edukacyjnych.