To jest projekt! – Global e-Business Operations

Metryka praktyki

Firma: Global e-Business Operations,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2012

To jest projekt! – to konkurs organizowany przez Instytut Edukacji Społecznej razem z Biurem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ma on na celu wsparcie edukacji w zakresie przedsiębiorczości poprzez popularyzację metod profesjonalnego zarządzania projektami wśród uczniów i nauczycieli 20 wrocławskich gimnazjów. Przedmiotem konkursu jest sposób realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu i kryteriów wyboru idei projektu, procedur związanych z zarządzaniem projektem, współpracy zespołowej oraz rozwiązywania trudności i przełamywania kryzysów. Każdy zespół projektowy składa się z 12 uczniów i został utworzony przy wsparciu szkół i nauczycieli odpowiedzialnych za projekty uczniów w danej szkole. W trakcie cyklu warsztatów zespoły uczniów biorących udział w konkursie dowiadywały się, jak organizować projekt, jak pracować w grupie, jak radzić sobie z rozwiązywaniem problemów i przełamywać kryzysy. Menedżerowie Global e-Business Operations włączyli się w projekt, dzieląc się swoją wiedzą i kompetencjami w tej dziedzinie. Specjaliści firmy w dziedzinie zarządzania projektami przeprowadzili szkolenie opracowane specjalnie dla gimnazjalistów biorących udział w programie, dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań, mające na celu wsparcie i dostarczenie niezbędnej wiedzy w przygotowaniu projektu.