TIM dla Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: TIM,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W obliczu wojny firma TIM podjęła działania wspierające ukraińskich imigrantów oraz osoby pozostające w swojej ojczyźnie. W pierwszych tygodniach wojny przeznaczono na ten cel 100 tys. zł – połowę w formie darowizn dla ukraińskich fundacji, połowę w formie środków na wolontariat pracowniczy. W ramach wolontariatu pracownicy mogli uzyskać wsparcie finansowe bądź produkty z oferty TIM.pl. Przeprowadzono też kampanię dotyczącą odpowiedzialnej pomocy i założono zbiórkę w serwisie SiePomaga.pl, adresowaną także do klientów. Z kolei w czerwcu zdecydowano, że druga edycja akcji #DreamTIM dla Dzieciaków (charytatywna sprzedaż produktów) zostanie ukierunkowana na pomoc ukraińskim dzieciom. Założono, że w ramach wolontariatu pracowniczego zostanie wykorzystane minimum 80% budżetu przeznaczonego na wsparcie inicjatyw na rzecz Ukrainy (40 tys. zł) i zaangażuje się w to minimum 10 pracowników. Ostatecznie wykorzystano 46 080,11 zł (92,2%) na wnioski 16 pracowników. Łącznie z budżetu firmy w ramach wolontariatu oraz darowizn finansowych przekazano na pomoc Ukrainie 114 130,11 zł. Ponadto w zbiórce w serwisie SiePomaga.pl zebrano 2290 zł, a w ramach akcji #DreamTIM dla Dzieciaków przekazano 17 tys. zł.