Think Blue. Factory – Volkswagen Poznań

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2013

Firma Volkswagen Poznań w ramach praktyki Think Blue. Factory zobowiązała się do obniżenia o 25% pięciu głównych wskaźników środowiskowych (zużycie wody, energii, ilość odpadów, emisje: CO2 oraz lotnych związków organicznych) do 2018 roku, w porównaniu ze stanem z 2010 roku. Spółka opracowała tzw. Ścieżki migracji, w których zapisano kroki dla poszczególnych lat, niezbędne do osiągnięcia celu. Wszystkie inwestycje oraz optymalizacje odbywają się przy ścisłej współpracy działów utrzymania ruchu, ochrony środowiska oraz finansów. W fabryce powołano ok. 70 konsultantów do spraw Think Blue. Factory, którzy wspierają proces poszukiwania oraz wdrażania nowych rozwiązań minimalizujących wskaźniki.