Think Blue.Factory. – SITECH

Metryka praktyki

Firma: Sitech,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Firma SITECH Sp. z o.o przystąpiła do projektu w Koncernie Volkswagen Think Blue.Factory., którego celem jest redukcja odpadów, energii, wody i dwutlenku węgla o 25% do roku 2018 w porównaniu z rokiem 2010. W ramach tego programu prowadzone są działania mające na celu ochronę środowiska: segregacja odpadów i ograniczenie wydruków papieru poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. Prowadzone są także działania proekologiczne: sadzenie drzew i sprzątanie lasów. Co roku, wspólnie z Nadleśnictwem Przemków, firma organizuje konkurs wiedzy ekologicznej „Bystrzak” dla dzieci z miejscowej szkoły. Wydawana jest także broszura informacyjna, które zachęca pracowników do ekologicznego myślenia i działania nie tylko w pracy, ale również w domu.

Firma na bieżąco monitoruje wskaźniki zużycia wody, prądu, emisji CO2 oraz odpadów, a także poziom hałasu.