Think Big

Metryka praktyki

Firma: UPC Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Dokument źródłowy: Raport 2014

Do przedsiębiorców działających już na rynku i chcących rozwijać swoją firmę adresowany był konkurs Think Big organizowany przez UPC Polska. W jego ramach właściciele małych firm mogli zgłaszać innowacyjne, wykraczające poza schematy pomysły na rozwój swoich przedsiębiorstw. Zwycięstwo w konkursie dawało szansę na wdrożenie planowanych rozwiązań dzięki nagrodom pieniężnym w wysokości 40 tys. zł (pierwsza nagroda) lub 20 tys. zł (dwie drugie nagrody). Wsparciu finansowemu towarzyszyły sesje mentorskie z ekspertami UPC oraz praktykami biznesu.