Tesco dla Szkół – „Talent do niemarnowania” – Tesco

Metryka praktyki

Firma: Tesco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Kwestią żywności zajęła się firma Tesco. W ramach projektu Tesco dla Szkół – „Talent do niemarnowania” na próbie 1 tys. nauczycieli przeprowadzono badania, które wskazały, że problem marnowania żywności jest obserwowany w co trzeciej szkole. Ponad 4,5 tys. uczniów regularnie marnuje jedzenie. Najczęstsze powody to zastępowanie pełnowartościowych posiłków słodyczami i fakt, że dzieci nie lubią tego, co przygotowują im rodzice. Nauczycielom często brak zaś wiedzy i narzędzi dydaktycznych do edukowania na temat racjonalnego gospodarowania jedzeniem. Dzięki projektowi Tesco dla Szkół nauczyciele poświęcają problemowi marnowania żywności więcej czasu. W szkołach objętych programem znacznie częściej kontrolowany jest asortyment sklepiku szkolnego, zaobserwowano tam też zmniejszenie marnowania żywności wśród uczniów o ponad 50% w stosunku do pozostałych placówek.