„Tesco dla Szkół” – niecodzienna lekcja ekologii – Tesco Polska

Metryka praktyki

Firma: Tesco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2010

Firma Tesco stara się kształtować właściwe postawy swoich pracowników i klientów wobec zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego, stosując specjalne oznaczenia w sklepach oraz organizując różne kampanie informacyjne i wydarzenia specjalne.

Podejście firmy Tesco opiera się na aktywnym uczestnictwie w życiu społeczności lokalnych, ich wspieraniu oraz zachęcaniu do działania. Program „Tesco dla Szkół” jest realizowany od 8 lat, od 2 zaś ukierunkowany jest na edukację ekologiczną uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. To pełna zabawy lekcja ekologii, której celem jest pokazanie dzieciom, że zielone rozwiązania to prosty sposób na ochronę środowiska, a ich rodzicom, że ekologia może być również opłacalna. Program jest także okazją dla polskich szkół do zdobycia nowoczesnego wyposażenia pracowni multimedialnych.

W ramach 8. edycji programu zorganizowano konkurs „Tesco dla Szkół – Ekomania Filmowania” – na krótki film prezentujący przyjazne środowisku rozwiązania. W realizację konkursu zaangażowani byli także dorośli: nauczyciele, rodzice, pracownicy i klienci Tesco oraz całe społeczności lokalne – którzy głosując za pośrednictwem strony www.tescodlaszkol.pl na konkursowe filmiki, pomagali wygrać szkołom ze swojego regionu nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Do udziału w konkursie zakwalifikowały się w sumie 603 zespoły składające się z ponad 3 tysięcy dzieci z przeszło 300 miast w Polsce. Stronę konkursową www.tescodlaszkol.pl w okresie głosowania odwiedziło 546 338 unikalnych użytkowników. Laureatami konkursu zostanie 30 szkół, które otrzymają nowoczesne pracownie multimedialne o wartości 12 tysięcy zł każda. Uczniowie biorący udział w projekcie dostaną nagrody indywidualne – przenośne odtwarzacze DVD o wartości 369 zł każdy, a 3 najlepsze zespoły otrzymają nagrodę Grand Prix w postaci edukacyjnej wycieczki ekologicznej.