Termomodernizacja zakładów produkcyjnych – ABB

Metryka praktyki

Firma: ABB,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Firma ABB promuje koncepcje pozyskiwania energii oparte na źródłach odnawialnych, a także modernizację urządzeń i instalacji, które gwarantują zwiększenie efektywności energetycznej przy jednoczesnym podniesieniu produktywności zakładu. Wprowadzając te zasady w życie, ABB zamontowała kolektory słoneczne w swojej łódzkiej fabryce i zmodernizowała system gospodarki cieplnej w pozostałych zakładach.

Na dachu fabryki w Łodzi zainstalowano 140 kolektorów słonecznych, które będą niemal całkowicie zaspokajać zapotrzebowanie zakładu na ciepłą wodę. Spełniają one swoje zadanie również przy lekko zachmurzonym niebie. Drugim źródłem stała się, do tej pory niewykorzystywana, energia odpadowa (kondensat z niewykorzy­stanej technologicznej pary wodnej), a kolejnym – woda, która dotychczas była zwracana do przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

Ponadto łódzkie zakłady przeszły proces termomodernizacji, co zmniejszyło zapotrzebowanie na energię o połowę: obecnie potrzeba jedynie 2MW mocy grzewczej w stosunku do poprzednich 3,5-4MW. Dokonano niemal całkowitej wymiany syste­mu ogrzewania i dostaw ciepłej wody, instalując wysoko sprawne aparaty grzewczo-wentylacyjne, które zapobiegają „uciekaniu” ciepła przez dach. W pomieszczeniach biurowych wentylacja została powiązana z rekuperacją ciepła, co daje 20% oszczęd­ności energii, a przy niskich temperaturach – nawet 50%.

Dzięki modernizacji systemu energetyki cieplnej w łódzkiej fabryce miejska elektrociepłownia wyemituje co roku o 2,5 tys. m3 dwutlenku węgla mniej. W zakładach będzie znacznie większy komfort pracy, a oszczędności firmy sięgną miliona złotych rocznie.