Telefonu zaufania 116 111 dla dzieci z Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Fundacja Orange Polska, która działa w obszarze edukacji, podjęła szereg działań, aby wesprzeć osoby z Ukrainy – szczególnie dzieci. Do najważniejszych należą dyżury w telefonie zaufania 116 111, pod którym młode osoby z Ukrainy przebywające w Polsce mogą bezpłatnie porozmawiać o wszystkim, co je niepokoi i martwi. Dyżury prowadzone są w języku ukraińskim i rosyjskim przez psycholożki z Ukrainy. Inicjatywa realizowana jest z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja Orange Polska przeprowadziła także inne działania. Wsparła działanie szkoły online, tak aby dzieci uczyły się w ukraińskim systemie nauczania. Umożliwiła naukę języka polskiego we współpracy z Ukraińskim Domem w Warszawie. Zorganizowała webinary na temat wojny. Podczas dyżurów telefonu zaufania 116 111 psycholożki od czerwca do grudnia 2022 r. odpowiedziały na ponad tysiąc zgłoszeń od dzieci i młodzieży z Ukrainy. Młode osoby dzieliły się swoimi obawami dotyczącymi wojny, tęsknoty za rodziną, uczuciem samotności w nowym miejscu. Fundacja uznała, że wsparcie zdrowia psychicznego pozwoli zmniejszyć traumy najmłodszych Ukraińców i pozwoli im na integrację w nowym kraju. Dyżury pod numerem 116 111 będą kontynuowane. W zajęciach szkoły online udział wzięły setki dzieci, a 240 osób skorzystało z nauki języka polskiego w Domu Ukraińskim.