Telefon zaufania dla partnerów biznesowych – ABB

Metryka praktyki

Firma: ABB,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009

Liczba dostawców i partnerów biznesowych firmy ABB jest liczona w setkach tysięcy. W procesie wyboru kluczowych dostawców uwzględniana jest formalna ocena deklarowanych i realizowanych przez te firmy zasad w obszarze poszanowania środowiska (audyty ekologiczne), ale znaczenie mają również inne kwestie. Niezwykle ważnym czynnikiem udanej, długotrwałej współpracy jest kierowanie się przez partnerów w prowadzeniu biznesu zasadami etycznymi, dlatego w 2009 roku wszystkie hurtownie na terenie kraju, z którymi ABB stale współpracowała, otrzymały egzemplarz „Kodeksu Postępowania” ABB wraz z informacją o uruchomieniu telefonu zaufania dla partnerów biznesowych.

Chcąc skorzystać z telefonu w celu dokonania zgłoszenia, należy zadzwonić pod podany numer (dostępny 24h/dobę). System identyfikuje kraj, z którego wykonywany jest telefon i łączy bezpośrednio z osobą przyjmującą zgłoszenie oraz z właściwym tłumaczem. Z rozmowy powstaje raport, który następnie jest przesyłany do specjalnej grupy compliance. Na tym szczeblu zapadają decyzje odnośnie dalszego postępowania.

Informacja o telefonie zaufania wraz z numerem kontaktowym oraz opcją przesłania raportu w formie elektronicznej jest również opublikowana na stronie internetowej firmy.