Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – Polkomtel

Metryka praktyki

Firma: Polkomtel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Na początku listopada 2008 r. firma Polkomtel S.A. we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje uruchomiła pierwszy bezpłatny ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111. Telefon zapewnia dzwoniącej młodzieży i dzieciom, będących w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie fachowców – psychologów i pedagogów, którzy są w stanie udzielić profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych. W przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone, konsultanci są uprawnieni do inicjowania interwencji policyjnej.W celu udostępnienia numeru Polkomtel S.A. stworzył platformę technologiczną, dzięki której numer 116 111 jest dostępny dla wszystkich, niezależnie od obsługującej ich sieci, w godzinach 8-20. Firma zapewniła również profesjonalne call center do obsługi numeru oraz stworzyła stronę internetową, za pośrednictwem której można zadawać pytania specjalistom.

W okresie od 6 listopada do 31 grudnia konsultanci przeprowadzili 2740 rozmów z dziećmi w wieku 12-18 lat oraz 240 rozmowy z dorosłymi. Rozmowy dotyczyły relacji z rówieśnikami, rodzeństwem, w związkach i z rodzicami, przemocy fizycznej i psychicznej, problemów rodzinnych, rozwodu rodziców czy śmierci bliskiej osoby. Blisko 35% rozmów zakończyło się udzieleniem wsparcia, a 26% poradą, konkretną pomocą czy skierowaniem do właściwej instytucji. Podjęto również 19 interwencji.