„Telefon do mamy” – Telekomunikacja Polska S.A.

Metryka praktyki

Firma: Grupa TP (Orange Polska), Orange Polska, PTK Centertel (Orange Polska), Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
„Telefon do mamy” to autorski projekt Telekomunikacji Polskiej realizowany w ramach programu Telekomunikacja Polska Dzieciom. Został on nagrodzony Złotym Spinaczem w kategorii PR korporacyjny w konkursie organizowanym przez Związek Firm PR w Polsce. Zakłada on udostępnienie dzieciom w szpitalach kolorowych i przyjaznych im aparatów telefonicznych, z których korzystają bezpłatnie dzięki specjalnym kartom telefonicznym dostarczanym przez TP. Do udziału w projekcie zaproszone zostały wszystkie dziecięce oddziały szpitalne w Polsce. Pierwszy „Telefon do mamy” został zainstalowany na Oddziale Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Na każdy oddział uczestniczący w projekcie co miesiąc wysyłane są bezpłatne karty telefoniczne TP Dzieciom, w przekazywaniu kart firma ściśle współpracuje z personelem szpitali. Telekomunikacja zainstalowała do tej pory 874 „Telefony do mamy”, co oznacza, że może z nich korzystać około 80% pacjentów szpitali dziecięcych w całej Polsce, oraz przekazała szpitalom 120 000 bezpłatnych kart TP Dzieciom, z których skorzystało ponad 200 000 dzieci. Rozmawiając ze swoimi najbliższymi, dzieci wydzwoniły ponad 4 miliony minut. Pracownicy Telekomunikacji są na bieżąco informowani o postępach projektu, a także zapraszani do jego współtworzenia. W projekt zaangażowanych jest okazjonalnie około 100 wolontariuszy, a ponad 30 osób stale współpracuje przy jego realizacji, przekazując co miesiąc do szpitali karty TP Dzieciom.