„Telefon do mamy” i wolontariat pracowników – działania społeczne wiążą pracowników z firmą – Telekomunikacja Polska SA

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska, PTK Centertel (Orange Polska), Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
SYTUACJA/PROBLEM:Celem, jaki postawiła przed sobą Telekomunikacja Polska, jest zbudowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie zarówno wobec zewnętrznych interesariuszy jak i wobec klientów  wewnętrznych firmy – pracowników.

OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE:

Założono, że realizowany projekt musi mieć jasny cel społeczny, być ściśle powiązanymi z profilem kompetencji TP jako firmy telekomunikacyjnej, mieć ogólnopolski i długofalowy zasięg i włączać w jego realizację różne zasoby firmy. Efektem prac jest program Telefon do mamy.

Na oddziałach dziecięcych w szpitalach zakładane są specjalne, przyjazne dziecku kolorowe  aparaty telefoniczne, z których mały pacjent może korzystać bezpłatnie. Dzieci przebywające w  szpitalu mogą ponadto kontaktować się z bliskimi poprzez darmowy Internet. Zaproszenie do  udziału w projekcie otrzymały wszystkie oddziały dziecięce w Polsce. Obecnie w całej Polsce funkcjonuje 1005 Telefonów do Mamy, z których mali pacjenci wydzwonili już 5 milionów minut.

Telekomunikacja prowadzi jednocześnie program wolontariatu dla pracowników. W realizację  projektu Telefon do mamy zaangażowani są pracownicy z różnych obszarów funkcjonalnych  firmy. Na stałe w projekcie uczestniczy 32 wolontariuszy – pracowników TP, którzy opiekują się szpitalami i regularnie przekazują karty telefoniczne dzieciom w tych szpitalach. Większa liczba wolontariuszy, około 300, bierze udział w różnych akcjach realizowanych w ramach projektu, takich jak np. akcja  Mikołajek czy pomoc w remoncie sal szpitalnych. W przygotowaniu pracowników – wolontariuszy  wspiera Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. Firma organizuje spotkania podsumowując  rezultaty programu, wyróżniając i nagradzając pracowników, którzy się na rzecz tego programu angażują.

Dodatkowo firma informuje o programie i pracownikach – wolontariuszach poprzez wewnętrzne kanały komunikacji.

KORZYŚCI:

– Projekt przyczynia się do budowy wizerunku TP SA jako firmy zaangażowanej społecznie, jest rozpoznawalny i dobrze oceniany zarówno przez pracowników firmy jak i opinię publiczną;
– TP jest wymieniana spontanicznie wśród firm pomagających dzieciom przez 20% badanych, a ze stwierdzeniem, ze firma „inicjuje i wspiera ważne akcje dla dzieci” zgadza się 52%  społeczeństwa (rok wcześniej tylko 36%). W maju 2005 prawie 55% badanych wskazało TP jako „odpowiedzialną społecznie”;
– Projekt zdobył wiele prestiżowych nagród, m.in. w 2004r. został uznany za najlepszą kampanię PR w kategorii PR Korporacyjny przyznawaną przez Związek Firm PR w Polsce „Złote spinacze”; firma otrzymała tytuł „Dobroczyńca Roku 2004” przyznawany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w kategorii „strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”, czy IPRA Golden World Awards for Excellence in PR w kategorii CSR.

WYZWANIA:

– Zaangażowanie różnych działów firmy na co dzień nie związanych z działalnością społeczną;
– Zapewnienie obsługi technicznej i infrastruktury dla ogólnopolskiego projektu.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Kluczową rolę odgrywa w takim programie komunikacja wewnętrzna;
– Warto zadbać o informację zwrotną ze strony odbiorców (szpitalu), by „nie uszczęśliwiać nikogo na siłę”.