Teens Matter

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Teens Matter to program edukacyjny stworzony, by pomóc młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej poprzez motywowanie jej do rozwoju, wspieranie jej talentów oraz umiejętności cenionych na rynku pracy. Program zapewnia młodym ludziom m.in. spotkania z wykładowcami, szkolenia z języka angielskiego, praktyki zawodowe, wsparcie psychologa. PwC wspiera program od 2000 r., czyli od początku jego istnienia, zapewniając wolontariuszy, przestrzeń, sprzęt oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia cotygodniowej nauki angielskiego i do spotkań z gośćmi. Podopieczni Teens Matter biorą udział w stażach podczas wakacji i ferii zimowych, co często przedkłada się na ich późniejsze długoterminowe zatrudnienie.