„Tęczowa Akademia” – długofalowe działania społeczne -UPC Polska

Metryka praktyki

Firma: UPC Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
SYTUACJA/PROBLEM:UPC Polska jest dostawcą usług telewizji kablowej i szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce. UPC Polska zdecydowała się na zaangażowanie w życie lokalne zdając sobie sprawę z  rosnących oczekiwań społeczeństwa wobec firm oraz z popularności i skuteczności społecznego zaangażowania jako jednej z form budowy wizerunku.

OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE:

Celem Tęczowej Akademii jest połączenie nauki i zabawy dając dzieciom jednocześnie radość i nowe umiejętności. Na program składają się akcje o różnej tematyce organizowane w miejscowościach, w których działa firma. Przy doborze form zaangażowania UPC bierze pod  uwagę możliwość przyczynienia się do rozwiązywania problemów społecznych.

W ramach Tęczowej Akademii organizowane są różnorodne projekty:

  • Akademia Pływania, w ramach której UPC organizuje dzieciom lekcje pływania budując świadomość zasad bezpieczeństwa nad wodą oraz zmniejszenia liczby dzieci nieumiejących pływać i tych, które ze względów finansowych spędzają wakacje w mieście;
  • Podwórkową Ligę Baseballu – nauka gry, zakończona turniejem;
  • Tęczowy Internet – firma tworzy pracownie internetowe UPC i chello, funduje komputery i bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu chello, a także inicjuje akcje edukacyjne, funduje kursy internetowe i inne. Do tej pory powstało już sześć pracowni internetowych UPC w cztery miastach;
  • Tęczowe Biblioteczki – wyposażone w rekomendowane przez specjalistę od literatury dziecięcej książki młodzieżowe stanęły w bibliotekach kilkunastu gimnazjów w całej Polsce;
  • Tęczowa Deskorolka – warsztaty jazdy na deskorolce połączone z pokazami breakedance, organizowane wspólnie z Extreme Sports Channel;
  • Tęczową Akademię Przygody – spotkania z kulturą i muzyką afrykańską, organizowane wspólnie z National Georgaphic Channel.

Wszystkie akcje powstają z inicjatywy i są organizowane przez firmę lub we współpracy z nadawcami programów telewizyjnych znajdujących się w ofercie firmy lub innymi firmami.

KORZYŚCI:

– Zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy potwierdzonego opiniami dzieci i rodziców;
– Zwiększona ilość pozytywnych relacji w mediach;
– Promocja marki firmy;
– Budowanie pozytywnych relacji z lokalnymi władzami.

WYZWANIA:

– Trudności natury prawnej – UPC jako dostawca usług telewizyjnych i internetowych nie może być organizatorem np. zajęć pływackich. Problem ten rozwiązano przenosząc odpowiedzialność prawną związaną z organizacją akcji na inne uprawnione podmioty (np. pływalnie);
– Trudności natury finansowej – ograniczony budżet. UPC pozyskała partnerów  współfinansujących akcje np. kanały telewizyjne obecne w ofercie UPC.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Ograniczony budżet nie musi być powodem zaniechania przygotowania programu społecznego;
– Znalezienie partnerów do współpracy może się przyczynić do ulepszenia czy rozbudowy programu, zwiększenia jego zasięgu, efektu i ilości odbiorców.