Tech to the Rescue

Metryka praktyki

Firma: Ten Square Games,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Innowacje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma Ten Square Games dołączyła do inicjatywy Tech To The Rescue (TTTR) łączącej firmy technologiczne i instytucje NGO, aby dzięki technologii rozwiązywać problemy, które wchodzą w obszar 17 celów zrównoważonego rozwoju. Firma wspiera trzeci sektor w działaniach statutowych, oraz wsparłą ekspertyzą Fundację Otwarte Klatki.