Tech Academy

Metryka praktyki

Firma: ING Tech Poland,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Celem Tech Academy – cyklu szkoleń prowadzonych przez  pracowników i ekspertów  ING Tech Poland – jest doskonalenie zawodowe swoich pracowników.  Inicjatywa propaguje rozwój, dzielenie się wiedzą oraz łatwy dostęp do niej. Szkolenia cieszą się powodzeniem, a różnorodna tematyka sprawia, że każdy znajduje coś dla siebie. Pracownicy, po konsultacji z menedżerem, mogą uczestniczyć w dowolnej liczbie kursów. Szkolenia obejmują tematykę technologiczną (Java, Python), specjalistyczną (phishing) i związaną z umiejętnościami miękkimi (zarządzenie stresem, świadome podejmowanie decyzji). Tech Academy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników. Niejednokrotnie miejsca na szkolenia znikają zaraz po tym, jak pojawi się możliwość zapisów. Z roku na rok zwiększa się nie tylko liczba absolwentów szkoleń wewnętrznych w ramach Tech Academy, ale również trenerów, którzy z chęcią dzielą się wiedzą ze swoimi kolegami. W 2021 roku odbyły się 83 wewnętrzne szkolenia, prowadzone przez 57 trenerów. Po każdym szkoleniu wysyłana jest również do uczestników ankieta satysfakcji, w której mogą podzielić się swoimi uwagami dotyczącymi szkolenia, tematu, organizacji lub samego prowadzącego. Niewątpliwą korzyścią jest stały rozwój pracowników. Każdego roku widzimy wzrost zainteresowania szkoleniami w ramach Tech Academy. Cieszy nas, że pracownicy odczuwają potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji. Dzięki wewnętrznym i zewnętrznym szkoleniom cieszymy się wysoko wyspecjalizowanymi zespołami. Szkolenia są również dodatkowym benefitem dla pracowników. Dostrzegamy również ogromne korzyści, jakie płyną ze szkoleń wewnętrznych. Dzięki nim zwiększamy integrację pomiędzy pracownikami, kształtujemy ekspertów w danej dziedzinie, a także dajemy możliwość rozwoju trenerom, którzy, oprócz codziennej pracy, dzielą się wiedzą z zainteresowanymi pracownikami.