TAURON wspiera kształcenie przyszłych kadr dla energetyki

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

TAURON wspiera kształcenie przyszłych kadr dla energetyki współpracując z ośrodkami akademickimi, szkołami średnimi i zawodowymi, organizując studia podyplomowe, praktyki zawodowe, dodatkowe zajęcia dla studentów i uczniów prowadzone przez pracowników TAURON Polska Energia, oraz udostępnianie sprzętu i dokumentacji technicznej mających wartość edukacyjną.

Praktyka realizowana we współpracy ze szkołami zawodowymi i szkołami wyższymi znajdującymi się na terenie działania Grupy TAURON.