Talent Lab – aplikacja do resuscytacji

Metryka praktyki

Firma: KMD,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Innowacje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Aplikacja do resuscytacji REANIMATOR to inicjatywa i projekt społeczny zainicjowany przez jednego z pracowników KMD, byłego ratownika medycznego. Zauważył on, że zaledwie 7 na 100 przypadków zatrzymania akcji serca kończy się w Polsce szczęśliwie, podczas gdy w Skandynawii ratowanych jest w takiej sytuacji nawet 40 osób. Zrekrutowani specjalnie do tego celu młodzi programiści odpowiedzieli na ten problem aplikacją, która nie tylko krok po kroku prowadzi użytkownika przez proces udzielania pierwszej pomocy, ale także pozwala znaleźć najbliższy dostępny defibrylator – użycie urządzenia w ciągu 2 pierwszych minut od zatrzymania akcji serca zwiększa szanse przeżycia o 80%. Produkt jest tym bardziej wart uwagi, że został przygotowany przez studentów w ramach programu stażowego Talent Lab.