TAKpełnosprawni – Job Impulse Polska (Grupa Job)

Metryka praktyki

Firma: Job Impulse Polska (Grupa Job),
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2011

Umiejętność wykorzystania potencjału pracownic i pracowników to ogromne wyzwanie, jakie stoi przed każdym przedsiębiorstwem. Firma Job Impulse Polska (Grupa JOB) zatrudnia 60 osób, w tym również pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Zauważono, że pracownicy ci wykazują się dużą lojalnością i odpowiedzialnością. W ramach projektu TAKpełnosprawni Job Impulse – wspólnie z niepełnosprawnymi – promuje ideę zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród swoich klientów i partnerów poprzez przełamywanie barier i stereotypów. Podczas trwania procesu rekrutacji i zatrudnienia klient firmy ma zapewnioną opiekę konsultanta przygotowanego w zakresie prawnych i psychologicznych aspektów współpracy z pracownikiem niepełnosprawnym. Każda firma, która zdecyduje się przystąpić do projektu, ma zagwarantowane szkolenie dla kadry zarządzającej, mające na celu przyspieszenie asymilacji nowego pracownika.