„Tak! Pomagam” – Provident

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

„Tak! Pomagam” to długofalowy, ogólnopolski program wolontariatu pracowniczego firmy Provident. Rozpoczął się od nawiązania współpracy z partnerem społecznym i przystąpienia do programu Wolontariat Biznesu, realizowanego przez Centrum Wolontariatu. W tworzeniu programu pomagali znani społecznicy. W skład Rady Programowej, która czuwa nad przebiegiem i jakością programu, weszli: Barbara Falandysz (członek założyciel polskiego UNICEF), Darek Piotrowski (prezes Centrum Wolontariatu), Marek Małkowski (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy) oraz przedstawiciele pracowników i Zarządu firmy.

Program „Tak! Pomagam” ma formę konkursu, do którego pracownicy i przedstawiciele firmy mogą zgłaszać swoje projekty wolontariackie. Wybrane projekty w kwocie do 4000 zł są finansowane przez firmę. Wszyscy wolontariusze, na czas trwania projektów są objęci ubezpieczeniem. Na wybór projektów mają wpływ m.in. faktyczna praca – czas spędzony na pomaganiu, własny wkład i zaangażowanie oraz liczba osób z firmy – im więcej pracowników i przedstawicieli tym lepiej.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach: pomoc niepełnosprawnym, osobom starszym oraz dzieciom i młodzieży. Dotychczas w program zaangażowało się 300 wolontariuszy. Zrealizowali oni 24 projekty, dzięki którym 2000 osób otrzymało pomoc. Firma na wsparcie programu przeznaczyła 100 000 złotych. Wśród zrealizowanych projektów znalazły się: remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych, zajęcia rehabilitacyjne, wycieczki rowerowe i imprezy plenerowe dla dzieci.

W roku 2007 firma planuje dwukrotnie zwiększyć wydatki na ten program. Wolontariat jest kolejnym elementem w realizacji strategii CSR firmy, a konkretne zasady, kryteria wyboru, cykliczność zbierania projektów, monitoring i ewaluacja  pozwalają efektywnie zarządzać projektami społecznymi.